Vraag & antwoord - Gemeente Venlo Onderdoorgang Vierpaardjes (2024)

Vraag & antwoord - Gemeente Venlo Onderdoorgang Vierpaardjes (1)

In deze vraag & antwoord pagina vindt u de meest gestelde vragen, onderverdeeld naar een aantal thema’s zoals bijvoorbeeld werkzaamheden en afsluiting, verkeer, het bestemmingsplan en ecologie. De vragen en antwoorden zijn verzameld per onderwerp.
We vullen deze vragen en antwoorden regelmatig aan met nieuwe vragen en antwoorden.

Staat uw vraag niet hiertussen? Neem dan per e-mail contact met ons op via vierpaardjes@venlo.nl. Zet in uw e-mail ook uw voor- en achternaam. Wilt u graag telefonisch contact vergeet dan niet uw telefoonnummer erbij te schrijven. U kunt ook het contactformulier onderaan deze pagina gebruiken.

Een van de projectteamleden neemt uw vragen in behandeling en komt hier binnen 2 tot 3 werkdagen op terug.

Participatieproces

"Voor wie is het participatieproces over de herinrichting van de openbare ruimte?"

Alle omwonenden van het project Vierpaardjes Venlo zijn via een brief uitgenodigd om deel te nemen aan dit participatieproces. Daarnaast zijn er nog enkele afgevaardigden uitgenodigd. Hieronder valt bijvoorbeeld een vertegenwoordiging van de gehandicaptenbond, maar ook het personeel van GGZ-instelling Vincent van Gogh. Deze laatste zijn in het bijzonder uitgenodigd om te kijken hoe we in het ontwerp gezamenlijk kunnen werken aan sociale veiligheid.

Welke huishoudens als ‘omwonenden’ van het project worden gezien, is bepaald in afstemming met het buurtteam (een afvaardiging van buurtbewoners rondom het project die het projectteam adviseren). U weet of u onder één van deze huishoudens valt als u regelmatig via de post brieven over het project ontvangt.

Alle omwonenden van het project Vierpaardjes Venlo zijn via een brief uitgenodigd om deel te nemen aan dit participatieproces. Daarnaast zijn er nog enkele afgevaardigden uitgenodigd. Hieronder valt bijvoorbeeld een vertegenwoordiging van de gehandicaptenbond, maar ook het personeel van GGZ-instelling Vincent van Gogh. Deze laatste zijn in het bijzonder uitgenodigd om te kijken hoe we in het ontwerp gezamenlijk kunnen werken aan sociale veiligheid.

Welke huishoudens als ‘omwonenden’ van het project worden gezien, is bepaald in afstemming met het buurtteam (een afvaardiging van buurtbewoners rondom het project die het projectteam adviseren). U weet of u onder één van deze huishoudens valt als u regelmatig via de post brieven over het project ontvangt.

"Over welk stuk gaat het participatieproces over de herinrichting van de openbare ruimte?"

Het kaartje is een schetsontwerp uit 2021. Hierop kunt u goed zien om welk gebied het gaat.

Het kaartje is een schetsontwerp uit 2021. Hierop kunt u goed zien om welk gebied het gaat.

"Wat gaat er gebeuren ter hoogte van het voormalige Profile terrein?"

Op dat terrein is gemeente Venlo niet aan zet. De gemeente heeft alleen grond en/of panden aan kunnen kopen waarvan ze bij de rechter aan konden tonen dat dit noodzakelijk was voor het project. Dat was het geval bij bijvoorbeeld de voormalige Vierpaardjes woningen aan de Westzijde en de bedrijfspanden (Guliksebaan 1 en 3, de Profile bandencentrale) aan de Oostzijde. Dit was echter niet van toepassing op het gehele terrein waar de Profile bandencentrale en de garageboxen zich bevonden. Een groot deel van het terrein (waar de bouwhekken ophouden) is nog in eigendom van NS Vastgoed. Het bestemmingsplan voor dit deel is ook niet gewijzigd. Dat betekent voor de toekomst dat het terrein kan blijven zoals het nu is, of dat NS Vastgoed kan besluiten om hier (binnen de grenzen van het bestemmingsplan) weer iets te realiseren.

Op dat terrein is gemeente Venlo niet aan zet. De gemeente heeft alleen grond en/of panden aan kunnen kopen waarvan ze bij de rechter aan konden tonen dat dit noodzakelijk was voor het project. Dat was het geval bij bijvoorbeeld de voormalige Vierpaardjes woningen aan de Westzijde en de bedrijfspanden (Guliksebaan 1 en 3, de Profile bandencentrale) aan de Oostzijde. Dit was echter niet van toepassing op het gehele terrein waar de Profile bandencentrale en de garageboxen zich bevonden. Een groot deel van het terrein (waar de bouwhekken ophouden) is nog in eigendom van NS Vastgoed. Het bestemmingsplan voor dit deel is ook niet gewijzigd. Dat betekent voor de toekomst dat het terrein kan blijven zoals het nu is, of dat NS Vastgoed kan besluiten om hier (binnen de grenzen van het bestemmingsplan) weer iets te realiseren.

"Er zijn plekken waarvan ik het logisch zou vinden jullie die nu meepakken, als een ‘koppelkans’, maar deze vallen op het kaartje hierboven buiten het project. Hoe zit dat?"

Er zijn een aantal van dit soort wensen bekend bij ons projectteam. Een voorbeeld hiervan is het verzoek van buurtbewoners om het stuk Vierpaardjes ter hoogte van de woningen nummer 1 t/m 21 te verbeteren. Het project heeft een zogenaamde ‘scope’ meegekregen en het projectbudget is daar ook op afgestemd. We onderzoeken daarom met onze collega’s van team Beheer & Onderhoud of er onderhoud in de nabije toekomst gepland staat voor dergelijke plekken en of we wellicht dat budget dan ook aan kunnen spreken om nu zaken mee te pakken. Voor het participatieproces worden deze koppelkansen buiten beschouwing gelaten, omdat we eerst moeten weten of er middelen beschikbaar zijn.

Er zijn een aantal van dit soort wensen bekend bij ons projectteam. Een voorbeeld hiervan is het verzoek van buurtbewoners om het stuk Vierpaardjes ter hoogte van de woningen nummer 1 t/m 21 te verbeteren. Het project heeft een zogenaamde ‘scope’ meegekregen en het projectbudget is daar ook op afgestemd. We onderzoeken daarom met onze collega’s van team Beheer & Onderhoud of er onderhoud in de nabije toekomst gepland staat voor dergelijke plekken en of we wellicht dat budget dan ook aan kunnen spreken om nu zaken mee te pakken. Voor het participatieproces worden deze koppelkansen buiten beschouwing gelaten, omdat we eerst moeten weten of er middelen beschikbaar zijn.

"Wat valt er niet te kiezen tijdens het participatieproces?"

Dit leggen we uitgebreider uit tijdens de bijeenkomst, maar we geven hier een samenvatting. De volgende kaders zijn in ieder geval van toepassing:

 • In het bestemmingsplan zijn al enkele kaders vastgelegd, waaronder het feit dat er een geluidswal moet komen op de plek van de voormalige Vierpaardjes woningen;
 • De onderdoorgang zelf (waar je als verkeersdeelnemer onder het spoor doorgaat in de toekomst) valt ook buiten deze sessies, het zal echt gaan om de openbare ruimte daaromheen;
 • De verkeerskundige inrichting;
 • De positie van verblijfplaatsen. Verblijfplaatsen zijn plekken waar mensen echt tijd doorbrengen in de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld een park of een speeltuin. Er is in het huidige plan al heel duidelijk waar wel en waar niet verblijfplaatsen komen. Dit zal niet meer gewijzigd worden. Verblijfsplaatsen binnen het project zijn aan de Westzijde van het spoor gepland. Dat betekent in de praktijk dat er ‘meer te participeren valt’ aan de Westzijde van het spoor.
 • Wet- en regelgeving en beleid. Onze wet- en regelgeving en het beleid zegt bijvoorbeeld iets over hoe we met veiligheid, waterberging en biodiversiteit om moeten gaan. Hier moeten wij ons aan houden in het ontwerpproces.

Dit leggen we uitgebreider uit tijdens de bijeenkomst, maar we geven hier een samenvatting. De volgende kaders zijn in ieder geval van toepassing:

 • In het bestemmingsplan zijn al enkele kaders vastgelegd, waaronder het feit dat er een geluidswal moet komen op de plek van de voormalige Vierpaardjes woningen;
 • De onderdoorgang zelf (waar je als verkeersdeelnemer onder het spoor doorgaat in de toekomst) valt ook buiten deze sessies, het zal echt gaan om de openbare ruimte daaromheen;
 • De verkeerskundige inrichting;
 • De positie van verblijfplaatsen. Verblijfplaatsen zijn plekken waar mensen echt tijd doorbrengen in de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld een park of een speeltuin. Er is in het huidige plan al heel duidelijk waar wel en waar niet verblijfplaatsen komen. Dit zal niet meer gewijzigd worden. Verblijfsplaatsen binnen het project zijn aan de Westzijde van het spoor gepland. Dat betekent in de praktijk dat er ‘meer te participeren valt’ aan de Westzijde van het spoor.
 • Wet- en regelgeving en beleid. Onze wet- en regelgeving en het beleid zegt bijvoorbeeld iets over hoe we met veiligheid, waterberging en biodiversiteit om moeten gaan. Hier moeten wij ons aan houden in het ontwerpproces.
"Wat valt er dan wel te kiezen tijdens het participatieproces?"

Dit leggen we uitgebreider uit tijdens de bijeenkomst, maar we geven hier een samenvatting:

 • U kan het meest meedenken over de invulling van verblijfplaatsen. Denk aan een speelplek, picknickplaats of plek om buiten te sporten;
 • Het project houdt rekening met uw zorgen en wensen. Hoe kunnen we bijvoorbeeld met het ontwerp zorgen voor een verbeterd gevoel van sociale veiligheid?
 • Hoe we verschillende doelgroepen met het ontwerp kunnen helpen. Hoe kunnen we bijvoorbeeld rekening houden met mindervaliden?

Dit leggen we uitgebreider uit tijdens de bijeenkomst, maar we geven hier een samenvatting:

 • U kan het meest meedenken over de invulling van verblijfplaatsen. Denk aan een speelplek, picknickplaats of plek om buiten te sporten;
 • Het project houdt rekening met uw zorgen en wensen. Hoe kunnen we bijvoorbeeld met het ontwerp zorgen voor een verbeterd gevoel van sociale veiligheid?
 • Hoe we verschillende doelgroepen met het ontwerp kunnen helpen. Hoe kunnen we bijvoorbeeld rekening houden met mindervaliden?

Werkzaamheden

"Zijn de werkzaamheden na de afsluiting van april en mei 2024 klaar?"

Nee. Tijdens de afsluiting is er extra werkruimte gecreëerd voor de aannemer. Het komende jaar bouwen ze veilig verder aan de onderdoorgang, terwijl de spoorwegovergang Vierpaardjes openblijft voor bestemmingsverkeer.

• De laatste damwanden worden geplaatst aan beide zijden van het spoor.

• Die damwanden worden stevig vastgezet met ankerpalen en strengankers. Zo kan de bouwkuip (waar de onderdoorgang in gebouwd wordt) ontgraven worden en blijven de damwanden op hun plek staan. Ook na de realisatie van de onderdoorgang.

• Vervolgens wordt in het gebied tussen de damwanden, de onderdoorgang ontgraven.

• Dan start de aannemer echt met de bouw van de onderdoorgang. Stap voor stap wordt het beton gestort en wordt de onderdoorgang steeds zichtbaarder.

Tot en met 2025 zullen er dus werkzaamheden plaatsvinden bij de spoorwegovergang Vierpaardjes waar u geluids- of verkeershinder van kan ondervinden. Dit kunnen we niet voorkomen, maar proberen we zoveel mogelijk te beperken.

Nee. Tijdens de afsluiting is er extra werkruimte gecreëerd voor de aannemer. Het komende jaar bouwen ze veilig verder aan de onderdoorgang, terwijl de spoorwegovergang Vierpaardjes openblijft voor bestemmingsverkeer.

• De laatste damwanden worden geplaatst aan beide zijden van het spoor.

• Die damwanden worden stevig vastgezet met ankerpalen en strengankers. Zo kan de bouwkuip (waar de onderdoorgang in gebouwd wordt) ontgraven worden en blijven de damwanden op hun plek staan. Ook na de realisatie van de onderdoorgang.

• Vervolgens wordt in het gebied tussen de damwanden, de onderdoorgang ontgraven.

• Dan start de aannemer echt met de bouw van de onderdoorgang. Stap voor stap wordt het beton gestort en wordt de onderdoorgang steeds zichtbaarder.

Tot en met 2025 zullen er dus werkzaamheden plaatsvinden bij de spoorwegovergang Vierpaardjes waar u geluids- of verkeershinder van kan ondervinden. Dit kunnen we niet voorkomen, maar proberen we zoveel mogelijk te beperken.

"Tijdens de werkzaamheden wordt het dus eerst minder veilig bij de Vierpaardjes, voordat de verkeerssituatie veiliger wordt dankzij de nieuwe onderdoorgang?"

De tijdelijke verkeerssituatie die de komende tijd (tijdens de werkzaamheden) geldt, is niet onveilig. De tijdelijke weg is echter wel minder geschikt voor dezelfde hoeveelheden verkeer omdat deze smaller is dan de normale overgang. Voor de veiligheid van voetgangers en fietsers verzoeken we automobilisten en vrachtwagenchauffeurs daarom nadrukkelijk om de komende tijd zo veel mogelijk de adviesroute te gebruiken en niet de tijdelijke weg.

We doen er alles aan om de werkzaamheden veilig te laten verlopen; voor omwonenden van de Vierpaardjes, gebruikers van de Vierpaardjes en de mensen die het werk gaan uitvoeren.

De tijdelijke verkeerssituatie die de komende tijd (tijdens de werkzaamheden) geldt, is niet onveilig. De tijdelijke weg is echter wel minder geschikt voor dezelfde hoeveelheden verkeer omdat deze smaller is dan de normale overgang. Voor de veiligheid van voetgangers en fietsers verzoeken we automobilisten en vrachtwagenchauffeurs daarom nadrukkelijk om de komende tijd zo veel mogelijk de adviesroute te gebruiken en niet de tijdelijke weg.

We doen er alles aan om de werkzaamheden veilig te laten verlopen; voor omwonenden van de Vierpaardjes, gebruikers van de Vierpaardjes en de mensen die het werk gaan uitvoeren.

"Waarom duren de werkzaamheden zo lang? Kan het niet sneller?"

Het bouwen van een nieuwe onderdoorgang onder het spoor door is een behoorlijk groot project. Dat zou sneller kunnen als je de wegen en het spoor in de tussentijd volledig zou afsluiten. Dat is natuurlijk geen optie. We willen voorkomen dat Venlo ‘op slot gaat’ en dat omwonenden de komende tijd 24/7 te maken hebben met bouwoverlast. Daarom is een planning gemaakt waarbij er wél zo snel mogelijk gebouwd kan worden, maar het verkeer en de omgeving ook zo min mogelijk overlast ervaren.

Het bouwen van een nieuwe onderdoorgang onder het spoor door is een behoorlijk groot project. Dat zou sneller kunnen als je de wegen en het spoor in de tussentijd volledig zou afsluiten. Dat is natuurlijk geen optie. We willen voorkomen dat Venlo ‘op slot gaat’ en dat omwonenden de komende tijd 24/7 te maken hebben met bouwoverlast. Daarom is een planning gemaakt waarbij er wél zo snel mogelijk gebouwd kan worden, maar het verkeer en de omgeving ook zo min mogelijk overlast ervaren.

"Wat moet ik doen als mijn huis schade oploopt door de werkzaamheden?"

De aannemer kiest altijd voor een werkwijze waarbij de kans op schade aan de omgeving zo klein mogelijk is. Mocht u toch schade aan uw woning ontdekken en vermoeden dat dit door de werkzaamheden komt, dan kunt u dit doorgeven door te mailen naar vierpaardjes@venlo.nl.

Doe dit zo snel mogelijk nadat u de schade hebt opgemerkt en stuur foto’s van de schade mee. Gezamenlijk met de aannemer wordt de schade geanalyseerd en vastgesteld wat er moet gebeuren. Indien nodig wordt een extern expert ingeschakeld om vast te stellen of er een causaal verband is met de werkzaamheden.

Lees ook meer over de nulmeting of bouwkundige opname van de woning.

De aannemer kiest altijd voor een werkwijze waarbij de kans op schade aan de omgeving zo klein mogelijk is. Mocht u toch schade aan uw woning ontdekken en vermoeden dat dit door de werkzaamheden komt, dan kunt u dit doorgeven door te mailen naar vierpaardjes@venlo.nl.

Doe dit zo snel mogelijk nadat u de schade hebt opgemerkt en stuur foto’s van de schade mee. Gezamenlijk met de aannemer wordt de schade geanalyseerd en vastgesteld wat er moet gebeuren. Indien nodig wordt een extern expert ingeschakeld om vast te stellen of er een causaal verband is met de werkzaamheden.

Lees ook meer over de nulmeting of bouwkundige opname van de woning.

Verkeer

“Zorgt de onderdoorgang Vierpaardjes voor een toename van het verkeer?”

De verwachting is inderdaad dat het aantal verkeersbewegingen zal toenemen. Door de onderdoorgang nemen we een “weerstand” (gelijkvloerse spoorwegovergang) uit de route weg, waardoor dit een prettigere rijroute wordt. Daardoor is het logisch dat het verkeer toeneemt. Met een verkeersmodel is een voorspelling gedaan over deze toename. Het verkeersmodel geeft hoofdzakelijk inzicht in intensiteiten op de hoofdwegenstructuur (Vierpaardjes, Kaldenkerkerweg e.d.) Het wegennet zoals het er nu ligt is geschikt voor de verwachte toename.

In 2019 is er een verkeersmeting uitgevoerd op de Vierpaardjes, Guliksebaan, Onderste Molenweg en de fietsdoorsteek richting de Willem van Bommelstraat. In 2022 zal in de omgeving van de onderdoorgang opnieuw een verkeersmeting worden uitgevoerd. Na oplevering van het project zullen we de verkeerssituaties blijven monitoren.

De verwachting is inderdaad dat het aantal verkeersbewegingen zal toenemen. Door de onderdoorgang nemen we een “weerstand” (gelijkvloerse spoorwegovergang) uit de route weg, waardoor dit een prettigere rijroute wordt. Daardoor is het logisch dat het verkeer toeneemt. Met een verkeersmodel is een voorspelling gedaan over deze toename. Het verkeersmodel geeft hoofdzakelijk inzicht in intensiteiten op de hoofdwegenstructuur (Vierpaardjes, Kaldenkerkerweg e.d.) Het wegennet zoals het er nu ligt is geschikt voor de verwachte toename.

In 2019 is er een verkeersmeting uitgevoerd op de Vierpaardjes, Guliksebaan, Onderste Molenweg en de fietsdoorsteek richting de Willem van Bommelstraat. In 2022 zal in de omgeving van de onderdoorgang opnieuw een verkeersmeting worden uitgevoerd. Na oplevering van het project zullen we de verkeerssituaties blijven monitoren.

“We denken dat autoverkeer de onderdoorgang gaat gebruiken als andere (sluip)route van en naar Tegelen. Dit om de drukke Tegelseweg te mijden. Maar in de situatie van nu zijn Egypte, Broekweg en Broekveldweg daarvoor totaal ongeschikt. Ook omdat deze wegen veel worden gebruikt door (schoolgaande) fietsers en wandelaars.”

Met het regionaal verkeersmodel Noord-Limburg is onderzoek gedaan naar de verwachtte effecten van het realiseren van de onderdoorgang Vierpaardjes. Dit onderzoek laat een lichte stijging van het aantal motorvoertuigen zien, vergeleken met de situatie van nu (de route via de onderdoorgang). De route Natteweg – Broekweg – Broekveldweg blijft onze aandacht houden. We monitoren dit met verkeerstellingen. Mocht dit in de praktijk toch tot een ongewilde groei in het verkeer leiden gaan we opnieuw met elkaar in gesprek of maatregelen nodig zijn. Op de Tegelseweg gaat de gemeente Venlo in 2022 en 2023 de verkeerslichten anders inregelen om de doorstroming te verbeteren en daardoor deze route aantrekkelijker te maken.

Met het regionaal verkeersmodel Noord-Limburg is onderzoek gedaan naar de verwachtte effecten van het realiseren van de onderdoorgang Vierpaardjes. Dit onderzoek laat een lichte stijging van het aantal motorvoertuigen zien, vergeleken met de situatie van nu (de route via de onderdoorgang). De route Natteweg – Broekweg – Broekveldweg blijft onze aandacht houden. We monitoren dit met verkeerstellingen. Mocht dit in de praktijk toch tot een ongewilde groei in het verkeer leiden gaan we opnieuw met elkaar in gesprek of maatregelen nodig zijn. Op de Tegelseweg gaat de gemeente Venlo in 2022 en 2023 de verkeerslichten anders inregelen om de doorstroming te verbeteren en daardoor deze route aantrekkelijker te maken.

“Is er nagedacht over verblinding van bestuurders die de onderdoorgang Vierpaardjes in- en uitrijden?”

Bij het ontwerp van de tunnel is veel aandacht geweest voor veiligheid. De onderdoorgang is maar 20 meter lang en heeft een bocht. Door de open constructie, waardoor daglicht naar binnen komt, houden we het verschil tussen buiten en in de onderdoorgang zo klein mogelijk. Hierdoor hebben bestuurders geen last van het “zwarte gat effect”. De onderdoorgang krijgt uiteraard ook verlichting volgens de hiervoor geldende wet- en regelgeving.

Bij het ontwerp van de tunnel is veel aandacht geweest voor veiligheid. De onderdoorgang is maar 20 meter lang en heeft een bocht. Door de open constructie, waardoor daglicht naar binnen komt, houden we het verschil tussen buiten en in de onderdoorgang zo klein mogelijk. Hierdoor hebben bestuurders geen last van het “zwarte gat effect”. De onderdoorgang krijgt uiteraard ook verlichting volgens de hiervoor geldende wet- en regelgeving.

“De route van en naar het gebied Bovenste Molen (wonen, hotel, wandelgebied) loopt, na het maken van de tunnel, grotendeels via de smalle Willem van Bommelstraat. Deze woonstraat is daar niet geschikt voor vanwege de vele geparkeerde auto’s en de vele schoolgaande fietsers van en naar Den Hulster en naar het sportcomplex Vrijenbroek.”

Hiervoor zijn inderdaad maatregelen nodig en de gemeente Venlo gaat deze dan ook treffen. De maatregelen zullen bestaan uit meerdere delen. In de huidige situatie geldt in de Willem van Bommelstraat eenrichtingsverkeer vanaf de Kaldenkerkerweg tot aan de van Castiliëstraat. In de toekomstige situatie:

 • stelt de gemeente Venlo in de hele Willem van Bommelstraat eenrichtingsverkeer in, vanaf de Kaldenkerkerweg tot aan de Hertog Albertstraat. Zo voorkomen we dat verkeer in de toekomstige situatie vanaf de Onderste Molenweg de Willem van Bommelstraat inrijdt;
 • verkeer vanuit de Onderste Molenweg moet via de Hertog Albertstraat en de van Aragonstraat richting Kaldenkerkerweg rijden;
 • op het toekomstig kruispunt Willem van Bommelstraat – Hertog Albertstraat – Vierpaardjes maken we een verhoogd kruispuntplateau voor een verkeersveilige situatie.

Deze gewijzigde verkeersrichting in de Willem van Bommelstraat vraagt om een herinrichting van de straat. Met de bewoners van deze straat zullen we in gesprek gaan over een oplossing en ontwerp voor deze herinrichting.

Hiervoor zijn inderdaad maatregelen nodig en de gemeente Venlo gaat deze dan ook treffen. De maatregelen zullen bestaan uit meerdere delen. In de huidige situatie geldt in de Willem van Bommelstraat eenrichtingsverkeer vanaf de Kaldenkerkerweg tot aan de van Castiliëstraat. In de toekomstige situatie:

 • stelt de gemeente Venlo in de hele Willem van Bommelstraat eenrichtingsverkeer in, vanaf de Kaldenkerkerweg tot aan de Hertog Albertstraat. Zo voorkomen we dat verkeer in de toekomstige situatie vanaf de Onderste Molenweg de Willem van Bommelstraat inrijdt;
 • verkeer vanuit de Onderste Molenweg moet via de Hertog Albertstraat en de van Aragonstraat richting Kaldenkerkerweg rijden;
 • op het toekomstig kruispunt Willem van Bommelstraat – Hertog Albertstraat – Vierpaardjes maken we een verhoogd kruispuntplateau voor een verkeersveilige situatie.

Deze gewijzigde verkeersrichting in de Willem van Bommelstraat vraagt om een herinrichting van de straat. Met de bewoners van deze straat zullen we in gesprek gaan over een oplossing en ontwerp voor deze herinrichting.

“De gemeente heeft gekozen voor een t-splitsing. Leidt dit niet tot meer ongelukken? En wordt de t-splitsing, op een later tijdstip, weer vervangen door een ovonde?” en “Waarom is gekozen voor een t-splitsing en niet voor een ovonde?”

Na het onderzoeken van een aantal mogelijkheden door een extern adviesbureau, waaronder ook een ovonde, is gekozen voor een t-splitsing. Ruimtelijke inpassing en veiligheid zijn hierbij twee van de belangrijkste uitgangspunten. Om een voorbeeld te schetsen; een lager hellingspercentage van de tunnel geeft een veiligere situatie, maar heeft wel directe consequentie voor de lengte en daarmee de inpassing. Door een uitgebreide afweging van dergelijke belangen is gekomen tot het huidige ontwerp als beste oplossing. Uiteraard is ook de veiligheid van een t-splitsing in deze afweging meegenomen.

Uit onderzoek blijkt dat de t-splitsing de beste oplossing is voor deze situatie. De gemeente Venlo heeft daarom geen reden om te verwachten dat de t-splitsing, na uitvoering, vervangen wordt door een andere kruispuntvorm zoals een ovonde. Het huidig ontwerp, inclusief de t-splitsing, is door een ingenieursbureau onderzocht. Uit dit onderzoek bleek dat de t-splitsing geschikt is om het verkeer af te wikkelen, de wachttijden vanuit de Amnesty Internationalstraat zijn acceptabel. Hierdoor hoeft verkeer geen risico’s te nemen om in te voegen tussen het verkeer op de Vierpaardjes.

Na het onderzoeken van een aantal mogelijkheden door een extern adviesbureau, waaronder ook een ovonde, is gekozen voor een t-splitsing. Ruimtelijke inpassing en veiligheid zijn hierbij twee van de belangrijkste uitgangspunten. Om een voorbeeld te schetsen; een lager hellingspercentage van de tunnel geeft een veiligere situatie, maar heeft wel directe consequentie voor de lengte en daarmee de inpassing. Door een uitgebreide afweging van dergelijke belangen is gekomen tot het huidige ontwerp als beste oplossing. Uiteraard is ook de veiligheid van een t-splitsing in deze afweging meegenomen.

Uit onderzoek blijkt dat de t-splitsing de beste oplossing is voor deze situatie. De gemeente Venlo heeft daarom geen reden om te verwachten dat de t-splitsing, na uitvoering, vervangen wordt door een andere kruispuntvorm zoals een ovonde. Het huidig ontwerp, inclusief de t-splitsing, is door een ingenieursbureau onderzocht. Uit dit onderzoek bleek dat de t-splitsing geschikt is om het verkeer af te wikkelen, de wachttijden vanuit de Amnesty Internationalstraat zijn acceptabel. Hierdoor hoeft verkeer geen risico’s te nemen om in te voegen tussen het verkeer op de Vierpaardjes.

“We maken ons zorgen dat na de uitvoering van de t-splitsing geracet gaat worden.”

Vanwege de bochten in de onderdoorgang krijgt de onderdoorgang een (advies) snelheid van 30 km/u. Het is mogelijk om maatregelen te nemen om ongewenst rijgedrag te ontmoedigen, maar het is helaas nooit volledig te voorkomen. Om het ongewenste gedrag te ontmoedigen zal er een midden-geleider geplaatst worden in de weg; hierdoor oogt de weg minder breed. Dit heeft een remmende werking. (Een midden-geleider is verhoging of een markering op de weg tussen twee rijstroken, zodat het verkeer uit de andere richting op een aparte rijbaan blijft rijden.) Verkeer richting de onderdoorgang remt hierdoor al bij de t-splitsing af. Daarnaast zorgt het afslaand verkeer richting Amnesty Internationalstraat ook voor lagere snelheden.

Vanwege de bochten in de onderdoorgang krijgt de onderdoorgang een (advies) snelheid van 30 km/u. Het is mogelijk om maatregelen te nemen om ongewenst rijgedrag te ontmoedigen, maar het is helaas nooit volledig te voorkomen. Om het ongewenste gedrag te ontmoedigen zal er een midden-geleider geplaatst worden in de weg; hierdoor oogt de weg minder breed. Dit heeft een remmende werking. (Een midden-geleider is verhoging of een markering op de weg tussen twee rijstroken, zodat het verkeer uit de andere richting op een aparte rijbaan blijft rijden.) Verkeer richting de onderdoorgang remt hierdoor al bij de t-splitsing af. Daarnaast zorgt het afslaand verkeer richting Amnesty Internationalstraat ook voor lagere snelheden.

“Ontstaat er geen extra sluipverkeer via de Langstraat (bijvoorbeeld richting Olivijn of Saffier) met een t-splitsing?”

Met een verkeersmodel is het mogelijk om het effect van een gewijzigde verkeerssituatie zoals de onderdoorgang zo goed mogelijk te voorspellen. Uit onderzoek van een ingenieursbureau blijkt dat de t-splitsing voldoende ruimte heeft om het verkeer af te wikkelen. We verwachten zelfs dat de doorstroming beter wordt dan met de rotonde die er nu ligt. Er ontstaan nu vaak wachtrijen door de gesloten spoorbomen. Er is geen reden om aan te nemen waarom gemotoriseerd verkeer na de herinrichting de route door de wijk gaat nemen.

Daarnaast blijkt uit een berekening met een verkeersmodel dat zelfs bij een toename van 50% van het verkeer de wachttijden nog prima zijn. Dit betekent dat verkeer van en naar de Amnesty Internationalstraat over het algemeen niet lang hoeft te wachten. Hiermee is de verwachting dat verkeer via de t-splitsing rijdt en niet via andere routes.

Met een verkeersmodel is het mogelijk om het effect van een gewijzigde verkeerssituatie zoals de onderdoorgang zo goed mogelijk te voorspellen. Uit onderzoek van een ingenieursbureau blijkt dat de t-splitsing voldoende ruimte heeft om het verkeer af te wikkelen. We verwachten zelfs dat de doorstroming beter wordt dan met de rotonde die er nu ligt. Er ontstaan nu vaak wachtrijen door de gesloten spoorbomen. Er is geen reden om aan te nemen waarom gemotoriseerd verkeer na de herinrichting de route door de wijk gaat nemen.

Daarnaast blijkt uit een berekening met een verkeersmodel dat zelfs bij een toename van 50% van het verkeer de wachttijden nog prima zijn. Dit betekent dat verkeer van en naar de Amnesty Internationalstraat over het algemeen niet lang hoeft te wachten. Hiermee is de verwachting dat verkeer via de t-splitsing rijdt en niet via andere routes.

“Op de Kaldenkerkerweg geldt toch een vrachtwagenverbod? Dit wordt niet gehandhaafd nu.”

Op de Kaldenkerkerweg is geen vrachtwagenverbod en daarmee ook geen sprake van handhaving daarop. Er is wel aan beide uiteinden van de Kaldenkerkerweg een inrijverbod ingesteld voor doorgaand vrachtverkeer. Het vrachtverkeer vanuit de zijstraten naar de Kaldenkerkerweg is toegestaan. Dit geldt ook voor de Vierpaardjes.

Het inrijverbod aan beide uiteinden van de Kaldenkerkerweg komt nog uit de tijd van vòòr de aanleg van de A74. Het doel van dit inrijdverbod is om sluipverkeer van vrachtverkeer te voorkomen. De Klagenfurtlaan is ooit aangelegd als verbinding tussen de A61 en de A67. Voor de aanleg van de Klagenfurtlaan reed al het doorgaande verkeer via de Kaldenkerkerweg en de Krefeldseweg door Venlo. Na de aanleg van de Klagenfurtlaan zijn de inrijverboden op de Kaldenkerkerweg geplaatst zodat vrachtverkeer gedwongen werd de route via de Klagenfurtlaan te gebruiken.

Op de Kaldenkerkerweg is geen vrachtwagenverbod en daarmee ook geen sprake van handhaving daarop. Er is wel aan beide uiteinden van de Kaldenkerkerweg een inrijverbod ingesteld voor doorgaand vrachtverkeer. Het vrachtverkeer vanuit de zijstraten naar de Kaldenkerkerweg is toegestaan. Dit geldt ook voor de Vierpaardjes.

Het inrijverbod aan beide uiteinden van de Kaldenkerkerweg komt nog uit de tijd van vòòr de aanleg van de A74. Het doel van dit inrijdverbod is om sluipverkeer van vrachtverkeer te voorkomen. De Klagenfurtlaan is ooit aangelegd als verbinding tussen de A61 en de A67. Voor de aanleg van de Klagenfurtlaan reed al het doorgaande verkeer via de Kaldenkerkerweg en de Krefeldseweg door Venlo. Na de aanleg van de Klagenfurtlaan zijn de inrijverboden op de Kaldenkerkerweg geplaatst zodat vrachtverkeer gedwongen werd de route via de Klagenfurtlaan te gebruiken.

“Kan de aansluiting Vierpaardjes met de rotonde Kaldenkerkerweg ook aangepast worden? Zodat deze breder wordt en beter geschikt voor grote voor grote, lange voertuigen?”

Het is een bewuste keuze van de gemeente Venlo om deze aansluiting niet aan te passen. We willen deze route door de stad niet stimuleren voor vrachtverkeer. Het verbreden van deze aansluiting zou daarnaast ten koste gaan van de verkeersveiligheid op de rotonde. De snelheid van het overige verkeer gaat namelijk omhoog en de oversteek voor het langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) wordt groter. Dat acht de gemeente onwenselijk.

Het is een bewuste keuze van de gemeente Venlo om deze aansluiting niet aan te passen. We willen deze route door de stad niet stimuleren voor vrachtverkeer. Het verbreden van deze aansluiting zou daarnaast ten koste gaan van de verkeersveiligheid op de rotonde. De snelheid van het overige verkeer gaat namelijk omhoog en de oversteek voor het langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) wordt groter. Dat acht de gemeente onwenselijk.

“Is het mogelijk een 0-meting van de huidige verkeersaantallen te laten uitvoeren? (met name rondom de Amnesty Internationalstraat).”

Er is een verkeerstelling in 2019 uitgevoerd. Hiermee is een voldoende en betrouwbare 0-meting beschikbaar. In 2022 zal een nieuwe verkeerstelling worden uitgevoerd.

Er is een verkeerstelling in 2019 uitgevoerd. Hiermee is een voldoende en betrouwbare 0-meting beschikbaar. In 2022 zal een nieuwe verkeerstelling worden uitgevoerd.

"In het ontwerp is langs de zuidzijde van de Vierpaardjes een tweerichtingen-fietspad opgenomen, een goede keuze. In de noordelijke bocht naar de onderdoorgang Vierpaardjes toe moeten fietsers voldoende zicht krijgen op fietsers uit de tegenrichting, om (ernstige botsingen te voorkomen).”

In het ontwerp houdt de gemeente Venlo rekening met zichtlijnen om botsingen te voorkomen. Het fietspad is voldoende breed en overzichtelijk. Fietsers rijden aan de rechterzijde op een eigen strook en komen elkaar dan niet tegen. Kruisend verkeer ziet elkaar voldoende om op elkaar te anticiperen.

In het ontwerp houdt de gemeente Venlo rekening met zichtlijnen om botsingen te voorkomen. Het fietspad is voldoende breed en overzichtelijk. Fietsers rijden aan de rechterzijde op een eigen strook en komen elkaar dan niet tegen. Kruisend verkeer ziet elkaar voldoende om op elkaar te anticiperen.

“Fietsers vanuit de tunnel en fietsend naar de rotonde Vierpaardjes moeten aan de Noordzijde van die rotonde de Kaldenkerkerweg oversteken, dus een tweerichtingen-oversteek. Wij pleiten ervoor om het aansluitende fietspad aan de westzijde van de Groenveldsingel tot aan de rotonde Maagdenberg te verbreden en dan fietsers in twee richtingen toe te staan.”

Het twee richtingen fietspad trekken we niet door naar de rotonde Maagdenberg. Het risico bestaat dan namelijk dat fietsers naar Gilde Opleidingen aan de westzijde van de Groeneveldsingel blijven fietsen waardoor verkeersonveilige situaties ontstaan. Daarnaast is er te weinig ruimte om een twee richtingen fietspad te maken. De gemeente Venlo heeft niet alle gronden in eigendom om deze ruimte te maken.

Het twee richtingen fietspad trekken we niet door naar de rotonde Maagdenberg. Het risico bestaat dan namelijk dat fietsers naar Gilde Opleidingen aan de westzijde van de Groeneveldsingel blijven fietsen waardoor verkeersonveilige situaties ontstaan. Daarnaast is er te weinig ruimte om een twee richtingen fietspad te maken. De gemeente Venlo heeft niet alle gronden in eigendom om deze ruimte te maken.

“Is het mogelijk om op de Guliksebaan een vrijliggend twee-richtingen fietspad te maken? Daarmee komt een directe en veilige fietsroute tot stand van en naar sportpark Vrijenbroek en Tegelen en Belfeld.”

In de plannen van de onderdoorgang Vierpaardjes is niet alleen naar de Vierpaardjes gekeken maar zeker ook naar de omgeving. Er zijn diverse mogelijkheden rondom de Guliksebaan onderzocht, zowel voor gemotoriseerd verkeer als fietsverkeer. Met het huidige ontwerp maken we een toekomstige fietsverbinding niet onmogelijk. Dat brengt echter behoorlijke ruimtelijke uitdagingen met zich mee. Dit valt buiten de opdracht voor het project Vierpaardjes.

In de plannen van de onderdoorgang Vierpaardjes is niet alleen naar de Vierpaardjes gekeken maar zeker ook naar de omgeving. Er zijn diverse mogelijkheden rondom de Guliksebaan onderzocht, zowel voor gemotoriseerd verkeer als fietsverkeer. Met het huidige ontwerp maken we een toekomstige fietsverbinding niet onmogelijk. Dat brengt echter behoorlijke ruimtelijke uitdagingen met zich mee. Dit valt buiten de opdracht voor het project Vierpaardjes.

Bestemmingsplan

"Waar kan ik het bestemmingsplan Spooronderdoorgang Vierpaardjes vinden?"

Deze vindt u via www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik op de knop “Plannen zoeken”, kies de Tab “Plannaam of nummer” en vul hier Vierpaardjes in. U kunt dan kiezen tussen twee bestemmingsplannen. Eén betreft het ontwerp (2020-06-02 staat daarachter) en de ander betreft het vastgestelde bestemmingplan (vastgesteld 2020-12-16). U kunt daarom het beste kiezen voor de bovenste (bestemmingsplan vastgesteld). U ziet direct een tekening verschijnen van het plangebied (het projectgebied).

Elke kleur in het gebied heeft een betekenis (een bestemming). Als u op de tekening klikt ziet u in het rechterkader (via de tab plekinfo) wat de bestemming van de locatie waarop u heeft geklikt is. U ziet dat bijvoorbeeld dat sommige plekken bestemd zijn voor groen met de daarbij behorende eisen of voor verkeer met de daarbij behorende eisen.

Voor een korte uitleg over het bestemmingsplan door Loek Rooden (Beleidsadviseur Juridische Planologie van gemeente Venlo) bekijk hiervoor de video op de pagina Projectinformatie.

Deze vindt u via www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik op de knop “Plannen zoeken”, kies de Tab “Plannaam of nummer” en vul hier Vierpaardjes in. U kunt dan kiezen tussen twee bestemmingsplannen. Eén betreft het ontwerp (2020-06-02 staat daarachter) en de ander betreft het vastgestelde bestemmingplan (vastgesteld 2020-12-16). U kunt daarom het beste kiezen voor de bovenste (bestemmingsplan vastgesteld). U ziet direct een tekening verschijnen van het plangebied (het projectgebied).

Elke kleur in het gebied heeft een betekenis (een bestemming). Als u op de tekening klikt ziet u in het rechterkader (via de tab plekinfo) wat de bestemming van de locatie waarop u heeft geklikt is. U ziet dat bijvoorbeeld dat sommige plekken bestemd zijn voor groen met de daarbij behorende eisen of voor verkeer met de daarbij behorende eisen.

Voor een korte uitleg over het bestemmingsplan door Loek Rooden (Beleidsadviseur Juridische Planologie van gemeente Venlo) bekijk hiervoor de video op de pagina Projectinformatie.

"Waar staan de documenten die bij het bestemmingsplan Vierpaardjes horen?"

Via www.ruimtelijkeplannen.nl zijn deze te vinden. Klik op de knop “Plannen zoeken”, kies de Tab “Plannaam of nummer” en vul hier Vierpaardjes in. U kunt dan kiezen tussen twee bestemmingsplannen. Eén betreft het ontwerp (2020-06-02 staat daarachter) en de ander betreft het vastgestelde bestemmingplan (vastgesteld 2020-12-16). U kunt daarom het beste kiezen voor de bovenste (bestemmingsplan vastgesteld). Als u in het rechterkader op de tab “documenten” klikt ziet u een overzicht van regels en toelichtingen staan.

Zo vindt u bijvoorbeeld informatie over de geluidwerende voorziening onder “Bijlagen bij de regels”. De rapportages over bijvoorbeeld stikstof, trillingen, flora en fauna zijn te vinden onder “Bijlagen bij de toelichting”.

Via www.ruimtelijkeplannen.nl zijn deze te vinden. Klik op de knop “Plannen zoeken”, kies de Tab “Plannaam of nummer” en vul hier Vierpaardjes in. U kunt dan kiezen tussen twee bestemmingsplannen. Eén betreft het ontwerp (2020-06-02 staat daarachter) en de ander betreft het vastgestelde bestemmingplan (vastgesteld 2020-12-16). U kunt daarom het beste kiezen voor de bovenste (bestemmingsplan vastgesteld). Als u in het rechterkader op de tab “documenten” klikt ziet u een overzicht van regels en toelichtingen staan.

Zo vindt u bijvoorbeeld informatie over de geluidwerende voorziening onder “Bijlagen bij de regels”. De rapportages over bijvoorbeeld stikstof, trillingen, flora en fauna zijn te vinden onder “Bijlagen bij de toelichting”.

"Is het bestemmingsplan Spooronderdoorgang Vierpaardjes definitief?"

Ja, het bestemmingsplan is op 16 december 2020 vastgesteld door de Venlose gemeenteraad.

Ja, het bestemmingsplan is op 16 december 2020 vastgesteld door de Venlose gemeenteraad.

Ecologie

"Hoe houden jullie rekening met de aanwezige dieren en beplanting in het projectgebied?"

De gemeente Venlo heeft onderzoek laten uitvoeren naar de aanwezige dieren in het gebied. Uit dit onderzoek bleek dat de gemeente Venlo maatregelen moet nemen voor vleermuizen, de gewone dwergvleermuis. We dienen vleermuiskasten te plaatsen.

Een ecoloog onderzocht wat de beste locaties zijn om de kasten op te hangen. De panden van Woonwenz aan de Willem van Bommelstraat en de Hertog Albertstraat en van Vigogroep aan de Vierpaardjes 80 Venlo bleken op de beste locaties te liggen voor de vleermuiskasten. Beide organisaties werkten graag mee aan het plaatsen van de nieuwe woningen voor de vleermuizen.

Er is een film gemaakt van het plaatsen van de vleermuiskasten.

De gemeente Venlo heeft onderzoek laten uitvoeren naar de aanwezige dieren in het gebied. Uit dit onderzoek bleek dat de gemeente Venlo maatregelen moet nemen voor vleermuizen, de gewone dwergvleermuis. We dienen vleermuiskasten te plaatsen.

Een ecoloog onderzocht wat de beste locaties zijn om de kasten op te hangen. De panden van Woonwenz aan de Willem van Bommelstraat en de Hertog Albertstraat en van Vigogroep aan de Vierpaardjes 80 Venlo bleken op de beste locaties te liggen voor de vleermuiskasten. Beide organisaties werkten graag mee aan het plaatsen van de nieuwe woningen voor de vleermuizen.

Er is een film gemaakt van het plaatsen van de vleermuiskasten.

"Hoeveel vleermuiskasten hangt de gemeente Venlo op?"

We hangen in totaal 8 vleermuiskasten op. Om de vleermuizen ruim keus te geven plaatsen we iets meer kasten dan nodig, dus we verwachten niet in elke kast bewoning.

De kasten hangen we bij voorkeur aan de zuid- of -westzijde van de panden op. Vleermuizen zijn echte warmteliefhebbers. De plek moet vrij zijn van kunstlicht of andere obstakels. De kast moet op minimaal 3 meter hoogte worden bevestigd.

We hangen in totaal 8 vleermuiskasten op. Om de vleermuizen ruim keus te geven plaatsen we iets meer kasten dan nodig, dus we verwachten niet in elke kast bewoning.

De kasten hangen we bij voorkeur aan de zuid- of -westzijde van de panden op. Vleermuizen zijn echte warmteliefhebbers. De plek moet vrij zijn van kunstlicht of andere obstakels. De kast moet op minimaal 3 meter hoogte worden bevestigd.

"Levert de aanwezigheid van vleermuizen overlast op in de vorm van uitwerpselen?"

Nee. De kans is groot dat er al vleermuizen aanwezig zijn in de panden (bijvoorbeeld in de spouwmuren), maar dat de bewoners dat gewoon niet weten. Bovendien zorgen dwergvleermuizen voor minder muggen en andere insecten. Een gewone dwergvleermuis eet ongeveer 300 muggen en andere kleine insecten in één nacht!

Nee. De kans is groot dat er al vleermuizen aanwezig zijn in de panden (bijvoorbeeld in de spouwmuren), maar dat de bewoners dat gewoon niet weten. Bovendien zorgen dwergvleermuizen voor minder muggen en andere insecten. Een gewone dwergvleermuis eet ongeveer 300 muggen en andere kleine insecten in één nacht!

"Houdt de gemeente de kasten nog in de gaten?"

Ja, de gemeente Venlo zorgt voor monitoring door een ecoloog. We moeten 2 jaar lang monitoren, 2 keer per jaar.

Ja, de gemeente Venlo zorgt voor monitoring door een ecoloog. We moeten 2 jaar lang monitoren, 2 keer per jaar.

"Kunnen de bewoners nog ergens rekening mee houden zodra de kasten geplaatst zijn?"

Vleermuizen zijn zeer gevoelig voor verlichting en hebben de ruimte nodig om in en uit te kunnen vliegen. Ze laten zich bij het uitvliegen eigenlijk eerst naar beneden vallen en vliegen dan weg. Er mag geen felle lamp op de kast schijnen en ze moeten vrij in en uit kunnen vliegen. De beste tip is eigenlijk: behandel het zoals u een nestkastje van een vogeltje zou behandelen. Laat ze met rust, raak het kastje niet aan en dan komt alles vanzelf goed.

Vleermuizen zijn zeer gevoelig voor verlichting en hebben de ruimte nodig om in en uit te kunnen vliegen. Ze laten zich bij het uitvliegen eigenlijk eerst naar beneden vallen en vliegen dan weg. Er mag geen felle lamp op de kast schijnen en ze moeten vrij in en uit kunnen vliegen. De beste tip is eigenlijk: behandel het zoals u een nestkastje van een vogeltje zou behandelen. Laat ze met rust, raak het kastje niet aan en dan komt alles vanzelf goed.

Geluid

“Rapport geluid behorend bij het bestemmingsplan. Waarom is het geluid is niet op alle verdiepingen gemeten?”

Het is niet mogelijk om een toekomstige situatie te meten. Voor dit soort onderzoeken wordt voor de toekomstige situaties daarom gewerkt met rekenmodellen. Dit rekenen gebeurt voor straten die gewijzigd worden, waarbij wordt gekeken naar nu en naar over tien jaar. Het is inderdaad zo dat bij rekenmodellen wordt gekeken naar de begane grond en de eerste verdieping. Vanuit allerlei onderzoeken die worden uitgevoerd in het kader van de Wet Geluidshinder is dit de gangbare werkwijze.

Het is niet mogelijk om een toekomstige situatie te meten. Voor dit soort onderzoeken wordt voor de toekomstige situaties daarom gewerkt met rekenmodellen. Dit rekenen gebeurt voor straten die gewijzigd worden, waarbij wordt gekeken naar nu en naar over tien jaar. Het is inderdaad zo dat bij rekenmodellen wordt gekeken naar de begane grond en de eerste verdieping. Vanuit allerlei onderzoeken die worden uitgevoerd in het kader van de Wet Geluidshinder is dit de gangbare werkwijze.

“Waarom is toekomstige toename van het goederenvervoer is niet meegenomen in geluidsmetingen?”

ProRail is gebonden aan het door de minister (op 1 juli 2012) vastgestelde Geluid Productie Plafond (GPP). ProRail heeft de wettelijke plicht om het GPP jaarlijks te monitoren en daarvan verslag te doen in de zogenaamde nalevingsrapportage. Dit valt buiten de scope van het verrichtte onderzoek voor het bestemmingsplan Spoorwegonderdoorgang Vierpaardjes. Als er in de toekomst een toename van het goederenvervoer plaats zou vinden, dan is deze jaarlijkse rapportage dus de manier waarop gekeken wordt of een eventuele toename van geluid het Geluid Productie Plafond niet overstijgt.

In het rekenmodel voor het geluid voor het bestemmingsplan van de Spoorwegonderdoorgang Vierpaardjes is gerekend met de maximale belasting die het spoor mag hebben volgens de daarvoor geldende normen en regelgeving. Daarom is er dan ook vanuit de bovengrens gerekend; de maximaal toegestane hoeveelheid treinverkeer. Vanuit deze situatie wordt er gekeken of er sprake is van een toename vanaf 2dB. Als dat het geval is, wordt er gesproken over mogelijke maatregelen. Ook voor de omgeving van de Willem van Bommelstraat is op deze manier gerekend. Op basis hiervan is geconcludeerd dat er maatregelen benodigd zijn om aan de geluidsnormen te voldoen. Daarom zijn de geluidswal en het scherm in het ontwerp opgenomen.

ProRail is gebonden aan het door de minister (op 1 juli 2012) vastgestelde Geluid Productie Plafond (GPP). ProRail heeft de wettelijke plicht om het GPP jaarlijks te monitoren en daarvan verslag te doen in de zogenaamde nalevingsrapportage. Dit valt buiten de scope van het verrichtte onderzoek voor het bestemmingsplan Spoorwegonderdoorgang Vierpaardjes. Als er in de toekomst een toename van het goederenvervoer plaats zou vinden, dan is deze jaarlijkse rapportage dus de manier waarop gekeken wordt of een eventuele toename van geluid het Geluid Productie Plafond niet overstijgt.

In het rekenmodel voor het geluid voor het bestemmingsplan van de Spoorwegonderdoorgang Vierpaardjes is gerekend met de maximale belasting die het spoor mag hebben volgens de daarvoor geldende normen en regelgeving. Daarom is er dan ook vanuit de bovengrens gerekend; de maximaal toegestane hoeveelheid treinverkeer. Vanuit deze situatie wordt er gekeken of er sprake is van een toename vanaf 2dB. Als dat het geval is, wordt er gesproken over mogelijke maatregelen. Ook voor de omgeving van de Willem van Bommelstraat is op deze manier gerekend. Op basis hiervan is geconcludeerd dat er maatregelen benodigd zijn om aan de geluidsnormen te voldoen. Daarom zijn de geluidswal en het scherm in het ontwerp opgenomen.

“Waarom voert gemeente niet op 3 momenten (voor, tijdens en na de realisering) geluidsmetingen (rail en autoverkeer) uit, zodat na realisatie het effect nagegaan kan worden.”

Het is erg lastig om geluid van verkeer en trein betrouwbaar te meten. Een geluidsmeting is altijd een momentopname. Hierbij zijn erg veel zaken van invloed; zoals windrichting, maar ook bijvoorbeeld een afname van verkeer door bijvoorbeeld schoolvakanties. Daarom zijn de rekenmodellen toegepast.

Het is erg lastig om geluid van verkeer en trein betrouwbaar te meten. Een geluidsmeting is altijd een momentopname. Hierbij zijn erg veel zaken van invloed; zoals windrichting, maar ook bijvoorbeeld een afname van verkeer door bijvoorbeeld schoolvakanties. Daarom zijn de rekenmodellen toegepast.

“Worden er aanvullende maatregelen getroffen aan de gevel?”

Dit wordt op dit moment nog aanvullend onderzocht.

Dit wordt op dit moment nog aanvullend onderzocht.

“Waarom is er een wal met schutting in het ontwerp opgenomen?” en “Hoe hoog wordt de grondwal en het scherm”

Met rekenmodellen is in kaart gebracht wat de geluidsbelasting zou zijn voor woningen aan de Kaldenkerkerweg en aan de Willem van Bommelstraat in de gewijzigde situatie. Op basis daarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een overschrijding van de vastgestelde criteria voor een aantal woningen. Er is dan ook onderzocht of er maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting terug te brengen, zodat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Wanneer er sprake is van een geluidsluwe gevel op de verdiepingen waar de hoofdwoon- en slaapvertrekken zijn gevestigd (begane grond en eerste verdieping) en wanneer er buiten gerecreëerd kan worden in een geluidsluwe tuin is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Uiteindelijk is, mede vanwege bouwkundige overwegingen, gekozen voor een overdrachtsmaatregel in de vorm van wal-scherm combinatie.

Het bestemmingsplan geeft kaders voor de geluidswerende voorziening aan, de hoogte van de grondwal en het scherm. De maximale hoogte die vanuit het bestemmingsplan wordt toegestaan is 4,20 meter. De uiteindelijke hoogte van de grondwal en het scherm worden in het ontwerpproces meegenomen in een definitief ontwerp en vervolgens een uitvoeringsontwerp. In het principe ontwerp staan nu iets andere hoogtes, daar varieert de grondwal van 2,5m tot 4,6m en het scherm van 0,85m tot 2,95m. Dat betekent dat hier in de ontwerpstappen die nog komen nog naar gekeken moet worden om te zorgen dat er aan het bestemmingsplan wordt voldaan.

Met rekenmodellen is in kaart gebracht wat de geluidsbelasting zou zijn voor woningen aan de Kaldenkerkerweg en aan de Willem van Bommelstraat in de gewijzigde situatie. Op basis daarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een overschrijding van de vastgestelde criteria voor een aantal woningen. Er is dan ook onderzocht of er maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting terug te brengen, zodat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Wanneer er sprake is van een geluidsluwe gevel op de verdiepingen waar de hoofdwoon- en slaapvertrekken zijn gevestigd (begane grond en eerste verdieping) en wanneer er buiten gerecreëerd kan worden in een geluidsluwe tuin is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Uiteindelijk is, mede vanwege bouwkundige overwegingen, gekozen voor een overdrachtsmaatregel in de vorm van wal-scherm combinatie.

Het bestemmingsplan geeft kaders voor de geluidswerende voorziening aan, de hoogte van de grondwal en het scherm. De maximale hoogte die vanuit het bestemmingsplan wordt toegestaan is 4,20 meter. De uiteindelijke hoogte van de grondwal en het scherm worden in het ontwerpproces meegenomen in een definitief ontwerp en vervolgens een uitvoeringsontwerp. In het principe ontwerp staan nu iets andere hoogtes, daar varieert de grondwal van 2,5m tot 4,6m en het scherm van 0,85m tot 2,95m. Dat betekent dat hier in de ontwerpstappen die nog komen nog naar gekeken moet worden om te zorgen dat er aan het bestemmingsplan wordt voldaan.

Trillingen

“Welk effect hebben de trillingen van het spoor op de woningen van de Willem van Bommelstraat/Kaldenkerkerweg, nadat de woningen aan de Vierpaardjes zijn gesloopt?”

Dit weten we nu nog niet. In de vervolgfase wordt dit samen met ProRail verder inzichtelijk gemaakt. Hiervoor hebben we de juiste ontwerpen nodig, zover zijn we op dit moment nog niet. In de fase van de omgevingsvergunning zal sprake zijn van verder gevorderde ontwerpen.

Dit weten we nu nog niet. In de vervolgfase wordt dit samen met ProRail verder inzichtelijk gemaakt. Hiervoor hebben we de juiste ontwerpen nodig, zover zijn we op dit moment nog niet. In de fase van de omgevingsvergunning zal sprake zijn van verder gevorderde ontwerpen.

Grondwater

“Wat is het effect van het grondwaterpeil op de woningen gelegen aan de Willem van Bommelstraat en Kaldenkerkerweg. Wat is het effect van bij heftige regenbuien in relatie tot kelders. Is er een grondwatermodel?”

In een grondwatermodelstudie is onderzocht wat de mogelijke invloed van de onderdoorgang is op de grondwaterstand. Hieruit blijkt dat de onderdoorgang een zeer gering effect heeft op de grondwaterstand: De onderdoorgang ligt in de richting van de regionale grondwaterstroming en heeft hierdoor een minimaal opstuwende invloed heeft op de grondwaterstroming.

De onderdoorgang veroorzaakt opstuwingen en verlagingen van maximaal 10 cm direct naast de tunnel. Hoe verder je van de tunnel af zit hoe kleiner dit effect wordt. De invloed van deze veranderingen in de grondwaterstand passen binnen de huidige fluctuaties die er al zijn als gevolg van seizoenen.

De gemeente Venlo meet vanaf 2018 de grondwaterstanden rondom het projectgebied.

Zoals besproken zijn er nu al mensen met wateroverlast in de kelder als gevolg van de huidige grondwaterstanden, die lokaal soms hoog zijn. Op basis van een 0-opname van de woningen vóór aanvang van de werkzaamheden en een na-opname na de werkzaamheden kunnen we eventuele gevolgen monitoren.

In een grondwatermodelstudie is onderzocht wat de mogelijke invloed van de onderdoorgang is op de grondwaterstand. Hieruit blijkt dat de onderdoorgang een zeer gering effect heeft op de grondwaterstand: De onderdoorgang ligt in de richting van de regionale grondwaterstroming en heeft hierdoor een minimaal opstuwende invloed heeft op de grondwaterstroming.

De onderdoorgang veroorzaakt opstuwingen en verlagingen van maximaal 10 cm direct naast de tunnel. Hoe verder je van de tunnel af zit hoe kleiner dit effect wordt. De invloed van deze veranderingen in de grondwaterstand passen binnen de huidige fluctuaties die er al zijn als gevolg van seizoenen.

De gemeente Venlo meet vanaf 2018 de grondwaterstanden rondom het projectgebied.

Zoals besproken zijn er nu al mensen met wateroverlast in de kelder als gevolg van de huidige grondwaterstanden, die lokaal soms hoog zijn. Op basis van een 0-opname van de woningen vóór aanvang van de werkzaamheden en een na-opname na de werkzaamheden kunnen we eventuele gevolgen monitoren.

ProRail

“Wordt er rekening gehouden met de aanleg van de Maaslijn?”

Uiteraard houdt ProRail met het project Vierpaardjes rekening met het project Maaslijn. Er vindt waar nodig afstemming plaats. Het project Vierpaardjes maakt het project Maaslijn niet onmogelijk en zorgt dat projecten technisch op elkaar aansluiten, zodat we dingen niet twee keer doen.

Uiteraard houdt ProRail met het project Vierpaardjes rekening met het project Maaslijn. Er vindt waar nodig afstemming plaats. Het project Vierpaardjes maakt het project Maaslijn niet onmogelijk en zorgt dat projecten technisch op elkaar aansluiten, zodat we dingen niet twee keer doen.

“Wat is het effect van raildempers?”

De aanleiding van het project Vierpaardjes is de verbetering van de verkeerssituatie. Het terugdringen van het geluid is geen doel an sich voor het project. Dat betekent echter niet dat er geen maatregelen worden genomen; uiteraard zijn er wel degelijk geluidsnormen en -beleid waaraan voldaan moet worden.

Er kan geen generiek antwoord worden gegeven over het effect van raildempers. Het effect van raildempers is namelijk ook afhankelijk van de omstandigheden. De nieuwe situatie en allerlei mogelijke geluidsmaatregelen zijn onderzocht en berekend in aanloop naar het bestemmingsplan. Uit deze berekeningen is gebleken dat in deze situatie raildempers onvoldoende effect hebben om aan de geluidsnormen te voldoen. Een geluidswerende voorziening heeft wel voldoende effect, daarom is dit de gekozen oplossing.

De aanleiding van het project Vierpaardjes is de verbetering van de verkeerssituatie. Het terugdringen van het geluid is geen doel an sich voor het project. Dat betekent echter niet dat er geen maatregelen worden genomen; uiteraard zijn er wel degelijk geluidsnormen en -beleid waaraan voldaan moet worden.

Er kan geen generiek antwoord worden gegeven over het effect van raildempers. Het effect van raildempers is namelijk ook afhankelijk van de omstandigheden. De nieuwe situatie en allerlei mogelijke geluidsmaatregelen zijn onderzocht en berekend in aanloop naar het bestemmingsplan. Uit deze berekeningen is gebleken dat in deze situatie raildempers onvoldoende effect hebben om aan de geluidsnormen te voldoen. Een geluidswerende voorziening heeft wel voldoende effect, daarom is dit de gekozen oplossing.

“ProRail heeft het overdrachtsdossier van Venlo geaccepteerd. Waar heeft ProRail mee ingestemd?” en “Wat is de rol en verantwoordelijkheid van ProRail in het overdrachtsdossier?”

ProRail heeft het overdrachtsdossier geaccepteerd, dit wil zeggen, dat de uitgevoerde onderzoeken door de gemeente Venlo en adviesbureaus voldoende zijn om te kunnen dienen als basis voor het opzetten van een aanbestedingsdossier.

Het overdrachtsdossier is het benodigde dossier voor ProRail zodat zij het project kan overnemen voor contractering en realisatie. Het overdrachtsdossier heeft tot doel om een integraal overzicht van de eisen voor het project te leveren, de maakbaarheid en haalbaarheid aan te tonen en tenslotte alle informatie te verzamelen die nodig is voor de contractering van het werk. Dit omvat o.a. alle eisen, uitgangspunten en wensen van de gemeente Venlo, een ontwerp, een bestemmingsplan, eigendommen t.b.v. uitvoering, onderzoeken naar Geluid, Archeologie, Trillingen, Water, K&L Niet gesprongen explosieven. Ecologie, financiën., Verkeer, planning etc.

Op basis van dit dossier neemt ProRail de opdracht aan van de gemeente Venlo om de onderdoorgang te realiseren.

ProRail heeft het overdrachtsdossier geaccepteerd, dit wil zeggen, dat de uitgevoerde onderzoeken door de gemeente Venlo en adviesbureaus voldoende zijn om te kunnen dienen als basis voor het opzetten van een aanbestedingsdossier.

Het overdrachtsdossier is het benodigde dossier voor ProRail zodat zij het project kan overnemen voor contractering en realisatie. Het overdrachtsdossier heeft tot doel om een integraal overzicht van de eisen voor het project te leveren, de maakbaarheid en haalbaarheid aan te tonen en tenslotte alle informatie te verzamelen die nodig is voor de contractering van het werk. Dit omvat o.a. alle eisen, uitgangspunten en wensen van de gemeente Venlo, een ontwerp, een bestemmingsplan, eigendommen t.b.v. uitvoering, onderzoeken naar Geluid, Archeologie, Trillingen, Water, K&L Niet gesprongen explosieven. Ecologie, financiën., Verkeer, planning etc.

Op basis van dit dossier neemt ProRail de opdracht aan van de gemeente Venlo om de onderdoorgang te realiseren.

“Wat is de visie van Prorail met betrekking tot de overgang Onderste Molen?”

De huidige overweg voldoet aan de veiligheidseisen. Bij gelijk blijvende vervoersbewegingen is er geen directe aanleiding om de overweg aan te passen of weg te halen.

De huidige overweg voldoet aan de veiligheidseisen. Bij gelijk blijvende vervoersbewegingen is er geen directe aanleiding om de overweg aan te passen of weg te halen.

Openbare ruimte

“Aan de bewoners van de Willem van Bommelstraat en Kaldenkerkerweg, waar de tuin grenst aan de tuinen van de woningen gelegen aan de Vierpaardjes, wordt gevraagd mee te denken over de vormgeving van een uniforme tuinafscheiding. Vier van deze woningen hebben nu een poort uitkomend op een pad.”

Aan de betreffende bewoners is gevraagd om, op basis van de huidige ontwerpambitie, met een gezamenlijk voorstel te komen. Op basis daarvan gaat de gemeente met hen in gesprek en verder in het ontwerpproces.

Aan de betreffende bewoners is gevraagd om, op basis van de huidige ontwerpambitie, met een gezamenlijk voorstel te komen. Op basis daarvan gaat de gemeente met hen in gesprek en verder in het ontwerpproces.

“Op de Vierpaardjes verdwijnen parkeerplaatsen. Er zijn nu al te weinig parkeerplaatsen in de directe omgeving. Gebruik maken van de parkeerplaatsen op het Vincent van Goghterrein voegt weinig toe. Is het mogelijk in de direct omgeving nieuwe parkeerplaatsen te realiseren?”

In de directe omgeving worden een aantal nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd op het parkeerterrein van Vincent van Gogh. Deze parkeerplaatsen zijn openbaar toegankelijk. Met het verdwijnen van de parkeerplaatsen aan de Vierpaardjes verdwijnen ook de woningen. Hierdoor verdwijnt ook de directe parkeervraag aan de Vierpaardjes. Per saldo blijft de parkeerbalans (aantal woningen in verhouding tot aantal parkeerplaatsen) tussen de huidige en toekomstige situatie gelijk.

De Willem van Bommelstraat is binnen het project Vierpaardjes heringericht. Daarbij zijn meer parkeerplaatsen gerealiseerd ten opzichte van de huidige situatie. Daarnaast worden bij eventuele ontwikkelingen op het braakliggend terrein in de hoek Kaldenkerkerweg/Groenveldsingel openbare parkeerplaatsen gerealiseerd.

In de directe omgeving worden een aantal nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd op het parkeerterrein van Vincent van Gogh. Deze parkeerplaatsen zijn openbaar toegankelijk. Met het verdwijnen van de parkeerplaatsen aan de Vierpaardjes verdwijnen ook de woningen. Hierdoor verdwijnt ook de directe parkeervraag aan de Vierpaardjes. Per saldo blijft de parkeerbalans (aantal woningen in verhouding tot aantal parkeerplaatsen) tussen de huidige en toekomstige situatie gelijk.

De Willem van Bommelstraat is binnen het project Vierpaardjes heringericht. Daarbij zijn meer parkeerplaatsen gerealiseerd ten opzichte van de huidige situatie. Daarnaast worden bij eventuele ontwikkelingen op het braakliggend terrein in de hoek Kaldenkerkerweg/Groenveldsingel openbare parkeerplaatsen gerealiseerd.

“Hoe ziet het zicht eruit vanaf de grondwal op de tuinen?”

Door Heusschen Copier wordt een sketchup gemaakt. Deze zullen we dus nog gaan delen. De verwachting is dat we dit in Q1 van 2022 met de bewoners kunnen delen.

Door Heusschen Copier wordt een sketchup gemaakt. Deze zullen we dus nog gaan delen. De verwachting is dat we dit in Q1 van 2022 met de bewoners kunnen delen.

Hoe kan ik vragen stellen en waar vind ik het laatste nieuws?

"Ik wil graag op de hoogte gehouden worden over het laatste nieuws van het project. Hoe doe ik dat?"

Via www.vierpaardjesvenlo.nl vindt u de meest recente informatie over het project. U kunt zich ook aanmelden voor nieuwsberichten via WhatsApp.

Via www.vierpaardjesvenlo.nl vindt u de meest recente informatie over het project. U kunt zich ook aanmelden voor nieuwsberichten via WhatsApp.

"Hoe meld ik mij aan voor nieuwsberichten via de WhatsApp verzendlijst?"

Dit doet u door het nummer 06 – 38840039 toe te voegen aan uw contacten (bijvoorbeeld met de naam Vierpaardjes). Daarna appt u Vierpaardjes uw voornaam en achternaam. Wij voegen vervolgens uw naam en nummer toe aan de Vierpaardjes WhatsApp verzendlijst. U krijgt bericht zodra er nieuws is over het project.

U geeft ons met uw aanmelding toestemming uw gegevens op te slaan en u Whatsapp berichten te sturen gedurende de realisatie van Onderdoorgang Vierpaardjes. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld. Indien u niet meer op de verzendlijst wilt staan kunt u dit aan ons doorgeven, dan verwijderen wij uw gegevens.

Het WhatsApp account van Onderdoorgang Vierpaardjes wordt alleen gebruikt voor het verzenden van nieuwsberichten over het project Onderdoorgang Vierpaardjes.
Vragen stellen kan via e-mail adres vierpaardjes@venlo.nl of via het contactformulier op deze site (www.vierpaardjesvenlo.nl).

Dit doet u door het nummer 06 – 38840039 toe te voegen aan uw contacten (bijvoorbeeld met de naam Vierpaardjes). Daarna appt u Vierpaardjes uw voornaam en achternaam. Wij voegen vervolgens uw naam en nummer toe aan de Vierpaardjes WhatsApp verzendlijst. U krijgt bericht zodra er nieuws is over het project.

U geeft ons met uw aanmelding toestemming uw gegevens op te slaan en u Whatsapp berichten te sturen gedurende de realisatie van Onderdoorgang Vierpaardjes. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld. Indien u niet meer op de verzendlijst wilt staan kunt u dit aan ons doorgeven, dan verwijderen wij uw gegevens.

Het WhatsApp account van Onderdoorgang Vierpaardjes wordt alleen gebruikt voor het verzenden van nieuwsberichten over het project Onderdoorgang Vierpaardjes.
Vragen stellen kan via e-mail adres vierpaardjes@venlo.nl of via het contactformulier op deze site (www.vierpaardjesvenlo.nl).

"Hoe is mijn privacy geborgd in de Vierpaardjes Whatsapp verzendlijst?"

Uw naam en nummer delen wij met niemand. Behalve de beheerder van de WhatsApp verzendlijst van de gemeente Venlo kan niemand kan uw naam en telefoonnummer zien.

Uw naam en nummer delen wij met niemand. Behalve de beheerder van de WhatsApp verzendlijst van de gemeente Venlo kan niemand kan uw naam en telefoonnummer zien.

Vierpaardjes info

 • Over Vierpaardjes
 • Projectinformatie
 • Planning
 • Contact

Planning

 • Bestemmingsplan vastgesteld

 • Voorbereidende werkzaamheden gemeente Venlo

 • Overdrachtsdossier naar ProRail

 • Start voorbereiding ProRail

 • Aanbesteding

 • Start uitvoering

 • Onderdoorgang gereed

Bekijk de gehele planning

Project Vierpaardjes is een samenwerking met

Vraag & antwoord - Gemeente Venlo Onderdoorgang Vierpaardjes (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ms. Lucile Johns

Last Updated:

Views: 6615

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ms. Lucile Johns

Birthday: 1999-11-16

Address: Suite 237 56046 Walsh Coves, West Enid, VT 46557

Phone: +59115435987187

Job: Education Supervisor

Hobby: Genealogy, Stone skipping, Skydiving, Nordic skating, Couponing, Coloring, Gardening

Introduction: My name is Ms. Lucile Johns, I am a successful, friendly, friendly, homely, adventurous, handsome, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.